جلسه مشترک سرپرستی مؤسسه علمی رزمندگان اسلام با آموزش و پرورش و بسیج دانش آموزی در استان اردبیل
جلسه مشترک آموزش و پرورش، سرپرستی موسسه علمی رزمندگان اسلام و بسیج دانش آموزی دراستان اردبیل با حضور مسئولین مربوطه و مسئول محترم بنیاد تعاون بسیج استان برگزار شد.
رتبه‌های برتر عضو طرح آیه‌های تمدن در کنکور سراسری سال ۹۶
بر اساس گزارش مرکز مشاوره‌ ی مؤسسه ی رزمندگان، عملکرد ۵۷% از دانش‌آموزان عضو طرح آیه‌های تمدن در آزمون سراسری تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است.
رتبه‌های برتر عضو طرح آیه‌های تمدن در کنکور سراسری سال ۹۶
بر اساس گزارش مرکز مشاوره‌ ی مؤسسه ی رزمندگان، عملکرد ۵۵% از دانش‌آموزان عضو طرح آیه‌های تمدن در آزمون سراسری تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است.
 ثبت نام در آزمون های ادواری رزمندگان آغاز شد!
ویژه ی دانش آموزان سوم ابتدایی تا چهارم دبیرستان
فهرست اسامی دریافت کنندۀ مدال های فردی و گروهی داخلی و بین المللی مرحله نهایی دهمین دورۀ لیگ علمی بین المللی پیشگامان ایران اسلامی (پایا)
دریافت کنندگان مدال های فردی و گروهی بخش داخلی و بین المللی مرحله نهایی دهمین دورۀ لیگ علمی پایا

صفحات