نسخه مناسب چاپ

طرح جهاد علمی در سال ۹۵-۹۴ با حضور مدیر عامل مؤسسه خدمات علمی و آموزشی رزمندگان اسلام آقای امانی، معاونت متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش، سرپرست موسسه علمی آموزشی رزمندگان اسلام در استان همدان، مسئول محترم بسیج دانش آموزی، مسئول محترم بسیج فرهنگیان، مسئول محترم علمی پژوهشی سپاه انصار الحسین (ع) و فرماندهان محترم حوزه های بسیج دانش آموزی به همراه تمامی معلمین راهنما، کارشناسان اداره، دبیران و مدیران مدارس مجری طرح جهاد علمی در سراسر استان همدان برگزار شد.

در راستای اجرای مطلوب طرح و آشنایی رؤسای ادارات آموزش متوسطه دوره اول و دوره دوم متوسطه نظری همایش یکروزه در تاریخ ۹۴/۸/۱۹ در سالن دانش آموزی برگزار شد. این همایش به میزبانی مؤسسه عملی و آموزشی رزمندگان اسلام با حضور سرپرست مؤسسه آقای نوروزی برگزار شد.

در این همایش مدیر عامل محترم مؤسسۀ خدمات علمی و آموزشی رزمندگان اسلام آقای امانی، معاون محترم سازمان آموزش و پرورش جناب آقای خزاعی، سرپرست مؤسسه علمی و آموزشی رزمندگان اسلام در استان همدان آقای نوروزی، مسئول محترم بسیج دانش آموزی جناب سرهنگ عبدالکریمی، معاونت محترم بسیج علمی پژوهشی جناب مهندس ابراهیمی و تمامی فرمانده هان محترم حوزه های بسیج دانش آموزی و معلمین راهنما بهمراه تمامی دبیران و مدیران و کارشناسان ادارات آموزش و پرورش برگزار گردید.

 

این مطلب ۵۶ بار خوانده شده