آزمـون مـرحله مقدمـاتی لیگ علمی و بین المللی پـایـا (پیشگامان ایران اسلامی) برگزار شد.

مدیرعامل مؤسسه رزمندگان اسلام همراه با سایر مسئولان از این آزمون که در سراسر کشور و با حضور ۶۰۰۰۰ نفر از دانش آموزان نخبه بسیجی برگزار شد بازدید داشتند.

 

 

 

این آزمون رأس ساعت ۸/۳۰ صبح روز جمعه ۹۳/۱۲/۸ همزمان در سراسر کشور با حضور ۶۰۰۰۰ نفر از دانش آموزان نخبه بسیجی برگزار شد.

جناب آقای دکتر حبیب زاده جانشین سازمان بسیج دانش آموزی به اتفاق مدیرعامل مؤسسه رزمندگان اسلام و همچنین مدیرعامل شرکت پیشتازان دانش گستر نخبگان و نیز سرپرستی مؤسسه رزمندگان در تهران بزرگ و سایر همراهان از دو حوزه آزمون در شهر تهران بازدید و با عوامل اجرایی و دانش آموزان در زمینه کیفیت و نحوۀ برگزاری آزمون و میزان رضایت مندی آنان از محتوای علمی مذاکره و رهنمودهای لازم را ارائه نمودند.

 

    

    

    

    

این مطلب ۳۶۳ بار خوانده شده