اولین جلسه کمیته برنامه ریزی طرح جهاد علمی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دراستان قزوین

جهاد علمی

اولین جلسه کمیته برنامه ریزی طرح جهاد علمی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دراستان قزوین
نسخه مناسب چاپ

جلسه کمیته برنامه ریزی طرح جهاد علمی  ۵آبانماه با هماهنگی  کارشناس متوسطه دوره اول ودوره دوم  و موسسه رزمندگان  در محل معاونت آموزش متوسطه  اداره کل آموزش وپرورش استان پیرامون برنامه ریزی وانتخاب مدارس مجری وشناسایی و معرفی معلمان با تجربه بعنوان معلم راهنما ، پیگیری اجرای طرح واثربخشی در نمرات دانش آموزان وارتقاء معدل و نظارت بر اجرای طرح وبرگزاری کلاسهای تقویی بحث وتبادل نظرشد که مهمترین  مصوبات این تصویب و طی  دستورالعمل با ذکر سهمیه در نظر گرفته شده به دارات آموزش وپرورش مناطق محروم ومدارس مجری طرح ابلاغ شد.

این مطلب ۲۶۰ بار خوانده شده