نسخه مناسب چاپ

 

 

 

 

 

 

آزمون آیه‌های تمدن موسسه خدمات علمی و آموزشی رزمندگان اسلام در شهرستان دزفول تاریخ ۹۴/۱۱/۹ روز جمعه در ساعت ۷:۵۰ صبح  با قرائت آیات قرآن کریم آغاز شد و در ساعت ۸ آزمون شروع شد.

سپس پشتیبان های هر مقطع حضور و غیاب دانش آموزان خود را انجام داده و اسامی غایبین یادداشت و تماس تلفنی جهت پیگیری غیبت آنها گرفته شد.

آزمون دانش آموزان دختر در سالن امتحانات مدرسه درخشان و آزمون دانش آموزان پسر در سالن دبیرستانهای علامه حلی و شهید باهنر برگزار شد.

 

این مطلب ۶۲ بار خوانده شده