نسخه مناسب چاپ

 

برگزاری جلسه جهت شناسائی مدارس تحت پوشش جهاد علمی و ثبت نام دانش آموزان جامعه هدف با حضور مسئولین آموزش و پرورش متوسطه دوم  جناب آقای جعفری اطهری و مسئول محترم  سرپرستی استان  آقای هوسی و بسیج فرهنگیان جناب آقای علیپور و اقای نوحی تاریخ  ۹۴/۸/۱۰  روز شنبه ساعت ۹ الی ۱۱ تشکیل و مدارس مربوطه مشخص گردید.

این مطلب ۷۷ بار خوانده شده