مؤسسه ی خدمات علمی و آموزشی رزمندگان اسلام با ربع قرن تجربه و خدمت، مبادرت به اجرای برنامه های مختلف علمی و آموزشی نموده است که در حال حاضر در عرصه های مختلفی چون برگزاری کنکورهای آزمایشی، آزمون های المپیاد، پیشرفت تحصیلی، برگزاری دوره های المپیاد، اجرای طرح جامع آیه های تمدن، تأسیس و اداره ی مدارس و آموزشگاه های علمی و حرفه ای، زبان و کامپیوتر و تألیف، نشر و توزیع کتب کمک آموزشی، اجرای دوره ها و آزمون های علمی مانند لیگ علمی بین المللی پایا و ... فعالیت می نماید.

► اهم فعالیت های مؤسسه ی خدمات علمی و آموزشی رزمندگان اسلام

♦ انتشار کتاب در زمینه کمک آموزشی و مشاوره تحصیلی
♦  برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی، کنکور آزمایشی، آمادگی المپیاد
♦ برگزاری مسابقات بین المللی لیگ پایا
♦ ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های تحصیلی و المپیادی
♦ برگزاری دوره های آمادگی المپیاد برای کسب مدال های کشوری و جهانی
♦ ارائه خدمات آموزشی به اعضای طرح آیه های تمدن
♦ ارائه خدمات آموزشی به اعضای طرح جهاد علمی
♦ ارائه خدمات آموزشی در پارک فن آموز شهید دکتر شهریاری
♦ اداره مدارس نمونه
♦ اداره آموزشگاه های علمی آزاد، فنی حرفه ای، زبان انگلیسی و مراکز آموزش از راه دور
♦ ارائه محتوای الکترونیکی در قابل اپلیکیشن، ویدوئوهای آموزشی و ...
♦ آزمون های الکترونیکی

 

 

 

 

این مطلب ۱۲۳۷ بار خوانده شده