نسخه مناسب چاپ

نرم افزارهایی که لازم است قبل از ورود به سامانه وب کنفرانس بر روی سیستم رایانه شما نصب شود:

نرم افزار Add-in

برای دانلود نرم افزار فوق  اینجا  کلیک کنید.

 

نرم افزار Flash.Player

برای دانلود این نرم افزار اینجا  کلیک کنید. (نصب تمام فایل های اجرایی این بسته نرم افزار برای ورود به سامانه وب کنفرانس توصیه می شود.)

مرورگرهای پیشنهادی برای ورود به سامانه وب کنفرانس مؤسسه Firefox یا Chrome  می باشد.

 

برای ورود به سامانه وب کنفرانس مرکز مشاوره روی نشانی زیر کلیک کنید.

http://webinar.razmandegan.ir/moshavere

برای ورود به سامانه وب کنفرانس (جلسات سرپرستی) روی نشانی زیر کلیک کنید.

http://webinar.razmandegan.ir/razmandegan

برای ورود به سامانه وب کنفرانس همکلاسی روی نشانی زیر کلیک کنید.

webinar.razmandegan.ir/hamkelasi

این مطلب ۱۶۶۴ بار خوانده شده