نسخه مناسب چاپ

سرپرستی استان گلستان

مسئول سرپرستی آقای برزگر

گرگان - پشت پارک شهر، خیابان کنسولگری روس     کدپستی - ۴۹۱۷۶۴۴۹۳۳

تلفن:  ۳۲۲۲۵۴۱۳ - ۳۲۲۵۵۲۸۰ - ۳۲۲۲۵۲۲۳ - ۰۱۷      دورنگار: ۳۲۲۲۱۲۴۱ - ۰۱۷

 

فهرست نمایندگی ها

نام نمایندگیشهرمدیریتنشانیتلفنکدتلفن همراه

بندرترکمن

بندرترکمن

عبدالله میرابی

بین آزادی ۱۷ و ۱۹ جنب بانک ملت آموزشگاه علمی برتر

۳۴۴۳۱۶۹۶

۰۱۷

۰۹۱۱۱۷۷۳۰۱۷

علی آباد کتول

علی آباد کتول

سعید حاج سعیدی

خیابان طالقانی شمالی برج اسپانتا بلوک ۲ طبقه ۴

مرکز مشاوره ترنم زندگی

۳۴۲۳۱۷۱۸

۰۱۷

۰۹۱۱۲۷۰۹۵۸۵

گرگان

گرگان

محمد فاضلی

پشت پارک شهر خیابان کنسولگری

روبروی باغ روس ها پلاک ۲۳

۳۲۲۲۱۲۴۱

۰۱۷

۰۹۱۱۵۱۰۵۶۷۷

گنبد

گنبد

مهدی عرب طاهری

خیابان مدرس روبروی پارک ظفر کانون بسیج

۳۳۳۴۳۲۹۴

۰۱۷

۰۹۱۱۷۲۹۸۸۵۸

آزاد شهر

آزاد شهر

سیده زهرا یحیایی

خیابان شهید بهشتی بهشت ۷ سرنبش چهارراه اول طبقه ۱

۳۵۷۳۲۹۴۲

۰۱۷

۰۹۱۱۱۷۹۵۱۸۹

آق قلا

آق قلا

حسین حاجیلری

خیابان شهید باهنر کوچه خوشگلدی ۱۴ اداره آموزش و پرورش

۳۴۵۲۷۹۳۹

۰۱۷

۰۹۱۱۲۷۰۶۷۶۳

کلاله

کلاله

محمد محمدزاده

خیابان امام خمینی شمالی روبروی بانک رفاه

زبانکده پردیس و پیشرو

۳۵۴۲۲۶۹۹

۰۱۷

۰۹۱۱۳۷۴۰۴۶۰

کردکوی

کردکوی

مهیار عقیلی طیاری

خیابان ۱۷ شهریور بنیاد شهید سابق غیردولتی مریم

۳۴۳۴۳۸۶۴

۰۱۷

۰۹۱۱۳۷۷۲۰۵۴

رامیان

رامیان

اسماعیل یازرلو

خ امام خمینی میدان مرکزی شریعتی شرقی آموزش و پرورش

۳۵۸۸۳۶۲۰

۰۱۷

۰۹۱۱۲۷۲۱۰۶۷

مینودشت

مینودشت

علیرضا یاری تازه کند

خیابان ولیعصر روبروی مسجد پنج تن پاساژ پردیس طبقه اول

۳۵۲۲۳۷۵۰

۰۱۷

۰۹۱۱۲۷۴۰۲۳۶

بندرگز

بندرگز

سمیرا سلطانی

خیابان دادگستری روبروی آژانس استقلال

جنب کانون شهید باهنر، حوزه بسیج دانش آموزی

۳۴۳۶۵۶۰۱

۰۱۷

۰۹۱۱۲۷۱۶۱۱۴

گمیشان

گمیشان

کامبیز کتولی

میدان امام پشت ساختمان مخابرات آموزشگاه زبان نور

۳۴۶۲۵۰۵۱

۰۱۷

۰۹۱۱۱۷۸۵۱۳۲

مراوه تپه

مراوه تپه

توی مراد کوسه غراوی

خیابان شهید ایوب دوجی پژوهش سرای دانش آموزی

۳۵۴۵۲۶۸۱

۰۱۷

۰۹۱۱۱۷۶۶۱۷۳

گالیکش

گالیکش

سیدقاسم حسینی

خیابان امام خیابان شریعتی جنب اداره آموزش و پرورش

۳۵۸۳۶۹۵۷

۰۱۷

۰۹۱۱۵۱۳۹۲۶۳

گرگان ۱گرگان ۱رسول حسینیخیابان استخر سیدین، سیدین ۳، مدرسه صبا۳۲۳۲۴۹۵۳۰۱۷۰۹۱۱۱۷۵۷۱۵۳

 

این مطلب ۴۰۱ بار خوانده شده