نسخه مناسب چاپ

سرپرستی استان مازندران

مسئول سرپرستی آقای زاهدپاشا

ساری - بلوار آزادی، روبروی امارت شهرداری، خیابان شهید نوری، کوچه نوری ۱ 

کدپستی ۴۷۱۵۷۶۵۴۴۱

تلفن:  ۳۳۳۷۵۲۳۵ - ۰۱۱      دورنگار: ۳۳۳۷۸۳۴۲ - ۰۱۱

 

فهرست نمایندگی ها

نام نمایندگیشهرمدیریتنشانیتلفنکدتلفن همراه

آمل

آمل

فریده نظافتی

میدان قائم اداره آموزش و پرورش

۴۴۲۴۳۷۱۱

۰۱۱

۰۹۱۱۷۱۸۵۰۸۹

بابل

بابل

محمدرضا افروز

خیابان شیخ طبرسی سرداران ۱۲ پلاک ۲۱

۳۲۱۹۹۳۲۱

۰۱۱

۰۹۱۱۱۱۳۱۴۵۷

چالوس

چالوس

آذردخت زندی

خیابان ۱۷ شهریور جنب اداره پست

اداره آموزش و پرورش

۵۲۲۲۰۶۰۱

۰۱۱

۰۹۱۱۳۹۱۸۶۷۱

ساری

ساری

محمود هریوندی

کوی گل افشان انتهای خیابان شهدای عبوری

شرکت سواد هدایت ساری

۳۳۳۶۳۸۳۰

۰۱۱

۰۹۱۰۱۰۵۰۳۲۴

بابلسر

بابلسر

رشید حصاری

میدان امام علی اداره آموزش و پرورش

۳۵۳۳۷۳۶۶

۰۱۱

۰۹۱۱۱۱۴۷۰۵۴

نکاء

نکاء

محمد مهدی تقی زاده

خیابان انقلاب اداره آموزش و پرورش بسیج دانش آموزی

۳۴۷۴۳۷۸۰

۰۱۱

۰۹۳۹۶۹۰۷۹۰۰

قائم شهر

قائم شهر

غلامعباس اسدی

خیابان ساری خیابان فرهنگ اداره آموزش و پرورش

۴۲۲۶۲۲۹۹

۰۱۱

۰۹۱۱۶۴۲۴۳۳۹

بهشهر

بهشهر

سیده عطیه فلاحیان

خیابان فرهنگ اداره آموزش و پرورش

بسیج دانش آموزی شهید فهمیده ۲

۳۴۵۳۲۵۵۰

۰۱۱

۰۹۳۶۴۶۸۸۵۰۲

تنکابن

تنکابن

خیزران مقصودی

بلوار شهید شیرودی خیابان امام آموزش و پرورش

بسیج دانش آموزی

۵۴۲۳۲۸۹۳

۰۱۱

۰۹۱۱۲۹۱۰۹۳۶

نوشهر

نوشهر

سیده زهرا حجازی

خیابان فردوسی شمالی روبروی اداره دارایی

حوزه بسیج دانش آموزی

۵۲۳۳۵۲۱۶

۰۱۱

۰۹۱۱۱۹۵۰۳۸۷

بند پی شرقی

و بند پی غربی

بابل

حسن کریمی فیروز

بند پی شرقی سه راهی فرهنگ شهر گلوگاه جنب پست بانک

منطقه آموزش و پرورش

۳۲۷۲۵۵۰۸

۰۱۱

۰۹۱۱۳۱۱۳۵۳۷

جویبار

جویبار

حیدر قنبری

خیابان کلاگر محله دبیرستان شهید فکوری

۴۲۵۳۱۶۲۶

۰۱۱

۰۹۱۱۱۲۹۴۶۸۴

نور

نور

سامره جمشیدی

خیابان امام آموزش و پرورش طبقه همکف

جنب اتاق بسیج دانش آموزی

۴۴۵۵۳۱۳۴

۰۱۱

۰۹۱۱۸۹۶۹۸۲۳

سوادکوه

سوادکوه

رقیه فرهادی

پل سفید اداره آموزش و پرورش طبقه ۳

بسیج دانش آموزی

۴۲۴۲۰۹۷۳

۰۱۱

۰۹۱۱۴۱۳۱۷۵۶

 

این مطلب ۶۷۸ بار خوانده شده