نسخه مناسب چاپ

سرپرستی استان کهگیلویه و بویراحمد

مسئول سرپرستی آقای موسویان

یاسوج - هجرت ۳، بعد از درمانگاه امام صادق (ع)     کدپستی ۷۵۹۱۷۸۶۶۴۹

تلفن:  ۳۳۲۲۰۲۷۸ - ۰۷۴      دورنگار: ۳۳۲۲۶۹۹۱ - ۰۷۴

 

فهرست نمایندگی ها

نام نمایندگیشهرمدیریتنشانیتلفنکدتلفن همراه

گچساران

گچساران

فرشته نارکی

خیابان بسیج چهارراه فرمانداری قدیم

۳۲۲۲۰۶۸۸

۰۷۴

۰۹۱۷۱۴۰۷۹۲۲

بویراحمد (یاسوج)

بویراحمد (یاسوج)

پری نوش راستگویان

خیابان سردار جنگل شمالی هجرت ۳

۳۳۲۲۶۹۹۱

۰۷۴

۰۹۱۷۷۴۱۹۳۲۸

 

این مطلب ۱۷۸ بار خوانده شده