نسخه مناسب چاپ

سرپرستی استان خراسان جنوبی

مسئول سرپرستی آقای امیرآبادی

بیرجند - خیابان پاسداران، خیابان ۱۲ فروردین، بین میدان جانبازان و میدان مادر، پلاک ۲۴

تلفن:  ۱۴ - ۳۲۴۳۸۳۱۳ - ۰۵۶      دورنگار: ۳۲۴۳۸۳۴۱ - ۰۵۶

 

فهرست نمایندگی ها

نام نمایندگیشهرمدیریتنشانیتلفنکدتلفن همراه

بشرویه

بشرویه

علی عبادی

بلوار قائم قائم ۱۱ میلان ۴ سمت چپ

حوزه بسیج دانش آموزی

۳۲۷۷۷۹۲۹

۰۵۶

۰۹۱۵۳۳۵۳۷۹۷

بیرجند

بیرجند

مجید بخشی

میدان جانبازان خیابان ۱۲ فروردین

بین میدان جانبازان و میدان مادر پلاک ۲۴

۳۲۴۳۸۳۱۳

۰۵۶

۰۹۱۵۱۶۴۳۲۷۸

سرایان

سرایان

مهدی کفاش مقدم

بلوار ولیعصر خیابان قائم

حوزه مقاومت بسیج شهید وهب

۳۲۸۸۰۹۵۰

۰۵۶

۰۹۱۵۱۶۶۹۳۹۱

سربیشه

سربیشه

مرضیه گورکانی

جنب اداره آموزش و پرورش حوزه بسیج دانش آموزی

۳۲۶۶۲۹۱۴

۰۵۶

۰۹۱۵۶۴۹۱۹۷۸

فردوس

فردوس

علی ناصری

خیابان تربیت ، تربیت ۶ حوزه بسیج دانش آموزی 

۳۲۷۳۲۶۱۲

۰۵۶

۰۹۱۵۹۳۵۷۶۲۳

قاین

قاین

ابراهیم کرهیان

خیابان معلم مدیریت آموزش و پرورش

کارشناس سنجش و ارزشیابی

۳۲۵۲۲۴۸۴

۰۵۶

۰۹۱۵۳۶۲۸۰۸۷

نهبندان

نهبندان

محمدرضا یوسفی

بلوار امام خمینی  جنب سالن ورزشی تختی

اداره آموزش و پرورش

۳۲۶۲۲۱۹۱

۰۵۶

۰۹۱۵۵۶۲۵۰۸۳

طبس

طبس

سمیه محسنان

خیابان امام خمینی میدان قدس

ساختمان قدیم اداره آموزش و پرورش

۳۲۸۲۹۶۹۰

۰۵۶

۰۹۱۳۲۵۳۳۳۱۸

 

این مطلب ۳۰۶ بار خوانده شده