نسخه مناسب چاپ

سرپرستی استان قزوین

مسئول سرپرستی آقای کریمی

قزوین - بلوار امام خمینی، کوچه حکمت ۲۲، پلاک ۱۰۵    کدپستی ۳۴۱۴۶۷۵۴۱۴

تلفن: ۳۳۶۸۱۵۸۴ - ۳۳۶۷۱۱۶۳ - ۰۲۸      دورنگار: ۳۳۶۶۴۴۹۵ - ۰۲۸

 

فهرست نمایندگی ها

نام نمایندگیشهرمدیریتآدرستلفنکدتلفن همراه

البرز

البرز

مجتبی رجبیان

الوند سه راه مدرسه بلوار معلم آموزش و پرورش

بسیج دانش آموزی

۳۲۲۳۳۳۱۷

۰۲۸

۰۹۱۲۷۸۸۲۳۶۵

بوئین زهرا

بوئین زهرا

محسن نوروزی

بلوار آزادگان آموزش و پرورش بسیج دانش آموزی

۴۲۲۵۴۶۸-۴۲۲۸۴۱۱

۰۲۸

۰۹۱۲۸۸۲۵۹۲۴

تاکستان

تاکستان

مهری مرتضی قلی

خیابان امام خمینی چهارراه غفاری

دبیرستان دخترانه حضرت زینب

۳۵۲۲۲۱۹۸

۰۲۸

۰۹۱۹۲۸۲۳۳۱۶

قزوین

قزوین

نسیمه سلطانی

خیابان نوروزیان کوچه حکمت ۲۲ پلاک ۱۰۵

۳۳۶۷۱۱۶۳

۰۲۸

۰۹۱۲۷۸۷۴۳۷۲

آوج

آوج

مجتبی جعفربگلو

خیابان امام خمینی آموزش و پرورش

بسیج دانش آموزی

۳۴۶۲۳۵۹۰

۰۲۸

۰۹۱۲۶۸۱۸۷۶۹

آبیک

آبیک

نظرعلی طالبی

خیابان طالقانی خیابان شهید نصیری

دبیرستان البرز

۳۲۸۲۴۹۱۷

۰۲۸

۰۹۱۲۵۸۱۸۲۱۱

 

این مطلب ۲۲۱ بار خوانده شده