نسخه مناسب چاپ

سرپرستی استان ایلام

آقای عطائی

ایلام - خیابان خرمشهر، خیابان امیرکبیر، دست راست درب دوم     کدپستی ۶۹۳۱۸۳۵۷۸۶

تلفن: ۳۳۳۴۴۰۹۵- ۰۸۴      دورنگار: ۳۳۳۴۴۰۹۵- ۰۸۴

 

فهرست نمایندگی ها

نام نمایندگیشهرمدیریتآدرستلفنکدتلفن همراه

آبدانان

آبدانان

فرشته امینی پور

خیابان باهنر جنب اداره برق خانه معلم

بسیج دانش آموزی

۳۳۶۲۲۱۳۶

۰۸۴

۰۹۱۸۷۴۶۶۳۰۴

ایلام

ایلام

مالک کریمیان

خیابان خرمشهر ابتدای خیابان امیرکبیر سمت راست

درب دوم مؤسسه رزمندگان

 ۳۳۳۴۴۰۹۵

۰۸۴

۰۹۱۸۸۴۰۶۰۱۶

ایوان

ایوان

حشمت اله احمدبیگی

خیابان شهید رجایی کوچه شهید ناطق نوری

بسیج دانش آموزی

۳۳۲۳۹۱۳۵

۰۸۴

۰۹۱۸۹۴۳۶۳۲۷

دره شهر

دره شهر

سیمین محمدی

اداره آموزش و پرورش بسیج دانش آموزی

۳۵۲۲۲۱۰۳

۰۸۴

۰۹۳۸۲۹۷۲۹۱۳

دهلران

دهلران

محمد مومنی

خیابان تختی اداره آموزش و پرورش

بسیج دانش آموزی

۳۳۷۲۵۹۵۰

۰۸۴

۰۹۱۸۷۶۹۵۴۷۷

چرداول (سرابله)

چرداول

مهین نوری

اداره آموزش و پرورش بسیج دانش آموزی

۳۴۲۲۵۰۵۶

۰۸۴

۰۹۱۸۹۴۴۵۵۴۳

ملکشاهی

ملکشاهی

زهرا رئیسی

ارکواز میدان شهید بهشتی انتهای خیابان آیت

آموزشگاه طوبی

۳۳۸۵۲۲۵۲

۰۸۴

۰۹۱۸۳۴۱۷۱۷۴

مهران

مهران

محسن رضایی

سپاه ناحیه بسیج دانش آموزی

۳۳۸۲۶۴۹۵

۰۸۴

۰۹۳۸۷۳۸۱۷۰۰

 

 

این مطلب ۲۵۳ بار خوانده شده