نسخه مناسب چاپ

سرپرستی استان زنجان

مسئول سرپرستی آقای تقی لو

زنجان - خیابان سعدی شمالی، بالاتر از خیابان بهار     کدپستی ۴۵۱۳۶۵۴۵۵۱

تلفن: ۵ - ۳۳۴۶۷۹۸۳ - ۰۲۴      دورنگار: ۳۳۴۵۹۳۱۲ - ۰۲۴

 

فهرست نمایندگی ها

نام نمایندگیشهرمدیریتآدرستلفنکدتلفن همراه

خرمدره

خرمدره

فاطمه نورلوئی

خیابان مقدم خیابان امیرالمومنین کوچه بهارستان

۲ دبیرستان سمیه

۳۵۵۲۸۵۱۰

۰۲۴

۰۹۱۲۷۴۴۳۷۰۶

ابهر

ابهر

پروانه حاجی قربانی

خیابان ولیعصر بالاتر از بانک اقتصاد نوین روبروی کوچه

دبیرستان ایران

۳۵۲۷۷۵۰۹

۰۲۴

۰۹۳۳۷۴۵۴۹۳۲

خدابنده

خدابنده

بیت اله نجفی

خیابان امام خمینی روبروی بهداری شماره ۱

طبقه فوقانی لوازم التحریر مهر

۳۴۲۲۹۳۲۳

۰۲۴

۰۹۱۲۷۴۵۱۱۳۷

زنجان

زنجان

سمیه شمس

خ سعدی شمالی بالاتر از بهار روبروی ساختمان بهشت

طبقه دوم

۳۳۴۶۷۹۸۳-۵

۰۲۴

۰۹۱۲۳۴۱۶۵۹۵

 

این مطلب ۴۴۸ بار خوانده شده