نسخه مناسب چاپ

سرپرستی استان خراسان رضوی

مسئول سرپرستی آقای رجبی

مشهد مقدس – بلوار وکیل آباد، بلوار لادن، لادن ۲ ، خضرایی منش  ۴ ، پلاک ۱۴

تلفن : ۰۵۱۳۸۶۵۸۳۸۵ - ۰۵۱۳۸۶۵۸۲۹۹ - ۰۵۱۳۸۶۵۸۳۸۶

 

 

فهرست نمایندگی ها

نام نمایندگیشهرمدیریتآدرستلفنکدتلفن همراه

بردسکن

بردسکن

حسین عظیمی

بلوار معلم جنب اداره آموزش و پرورش مدرسه معلم

۵۵۴۲۲۷۱۰

۰۵۱

۰۹۱۵۳۳۳۰۰۴۸

سبزوار

سبزوار

محترم پرنگ

خیابان کاشفی کاشفی ۱۴پلاک ۴

۴۴۲۲۱۷۵۷

۰۵۱

۰۹۱۵۷۱۵۰۰۱۷

تایباد

تایباد

احسان کلثومیان

خیابان دکتر شریعتی جنب اداره آموزش و پرورش

دفتر نمایندگی رزمندگان

۵۴۵۳۵۴۵۷

۰۵۱

۰۹۱۵۵۲۹۸۶۱۳

تربت جام

تربت جام

حسن حسن زاده

خیابان شهید بهشتی روبروی استادیوم وحدت

دبستان شهید هاشمی نژاد

۵۲۵۳۹۳۷۳

۰۵۱

۰۹۱۵۵۲۸۵۳۷۴

تربت حیدریه

تربت حیدریه

حسین محبت

چهارراه فرهنگ اول خیابان قائم

طبقه فوقانی شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت

۵۲۲۴۴۱۲۵

۰۵۱

۰۹۱۵۱۳۱۳۶۸۰

چناران

چناران

حمید امیری

خیابان بهشتی - بهشتی ۲ روبروی اداره صنعت و معدن

پژوهشسرای حکیم ابوالقاسم فردوسی

۴۶۱۲۲۹۷۹

۰۵۱

۰۹۱۵۹۱۴۵۰۷۲

خلیل آباد

خلیل آباد

مجتبی عامل

خیابان امام خمینی - امام خمینی ۲۴ اداره آموزش و پرورش

مرکز تکنولوژی

۵۷۷۲۲۳۱۰

۰۵۱

۰۹۱۵۳۳۲۹۷۷۸

خواف

خواف

محمد جوانشیری

قاسم آبادی

بلوار فردوسی اداره آموزش و پرورش طبقه ۲

حوزه بسیج دانش آموزی

۵۴۲۳۱۲۲۵

۰۵۱

۰۹۱۵۵۳۲۳۶۱۰

درگز

درگز

کاظم اسماعیلی

پنج راه فرمانداری ۲۰ متری شهید مطهری

دبستان شهید مطهری

۴۶۲۲۷۸۵۵

۰۵۱

۰۹۱۵۳۸۱۲۱۰۰

فریمان

فریمان

ابوالفضل حسینی

خیابان شهید بهشتی اداره آموزش و پرورش

بسیج دانش آموزی

۳۴۶۳۱۸۶۸

۰۵۱

۰۹۱۵۹۲۳۷۱۱۶

قوچان

قوچان

نرگس رفیعی

خیابان مطهری اداره آموزش و پرورش بسیج دانش آموزی

ساختمان شماره ۳

۴۷۲۴۱۲۹۹

۰۵۱

۰۹۱۵۵۸۲۶۱۰۰

کاشمر

کاشمر

علی اصغر

محمدحسینی

خیابان خرمشهر روبروی امامزاده سید حمزه

بسیج دانش آموزی

۵۵۲۳۴۰۵۴

۰۵۱

۰۹۱۵۸۰۶۰۸۳۷

کلات

کلات

نرگس شاکری

خ امام خمینی اداره آموزش و پرورش طبقه

۳ حوزه شهید فهمیده

۳۴۷۲۲۵۱۱

۰۵۱

۰۹۱۵۹۲۳۶۰۴۴

گناباد

گناباد

فاطمه مردانی

بلوار طالقانی طالقانی ۱ پلاک ۴۵

۵۷۲۶۰۰۹۲

۰۵۱

۰۹۱۵۷۰۹۸۶۸۸

شرق مشهد

مشهد

عباسعلی رضایی

چهارراه شهدا خیابان آیت ا... بهجت ۹/۱ مدرسه صابری

۳۲۲۵۱۲۹۷

۰۵۱

۰۹۱۵۴۳۵۷۷۲۱

غرب مشهد

مشهد

رضا پناهی

بلوار وکیل آباد بین وکیل آباد ۵۰ - ۵۲ پلاک ۱۱۲۴

۳۸۶۵۸۳۸۷

۰۵۱

۰۹۳۶۳۳۱۲۴۴۴

مشهد مرکزی

مشهد

محمدباقر خزاعی

بلوار وکیل آباد بین وکیل آباد ۵۰ - ۵۲ پلاک ۱۱۲۴

۳۸۶۵۸۲۹۹

۰۵۱

۰۹۳۹۷۹۵۰۵۴۶

مشهد

(شعبه سجاد)

مشهد

مریم هنرور

شهید صادقی ۱۳ اسفندیانی ۱۲

اداره آموزش و پرورش ناحیه ۴

بسیج دانش آموزی

۳۷۲۶۰۱۳۳

۰۵۱

۰۹۳۷۴۹۴۶۶۳۴

نیشابور

نیشابور

عبدالله عجمی

میدان امام خیابان لاله شیوا کانون بسیج فرهنگیان

۴۳۳۵۹۹۱۵

۰۵۱

۰۹۱۵۳۵۲۸۴۲۴

زاوه

زاوه

حمید رضا نامور

خیابان شهید رجایی روبروی اداره آموزش و پرورش

حوزه بسیج دانش آموزی

۵۳۷۲۳۹۹۵

۰۵۱

۰۹۱۵۹۲۷۶۴۲۹

سرخس

سرخس

فاطمه خانی زاده

خیابان معلم آموزش و پرورش بسیج دانش آموزی

۳۴۵۲۹۱۱۳

۰۵۱

۰۹۳۶۳۳۴۳۱۸۲

مشهد

(بخش تبادکان)

تباد کان

حمید قلعه گر

کارخانه قند آبکوه اداره آموزش و پرورش

بسیج دانش آموزی

۳۷۶۷۹۳۵۳

۰۵۱

۰۹۱۵۱۰۰۷۶۸۲

خوشاب

خوشاب

عذرا وحیدیان پور

شهر سلطان آباد اداره آموزش و پرورش

بسیج دانش آموزی

۴۵۰۲۳۷۸۲

۰۵۱

۰۹۱۵۹۷۲۸۸۱۸

بجستان

بجستان

مجید سالاری

خیابان ۲۲ بهمن حوزه بسیج دانش آموزی

۵۶۵۲۵۳۱۶

۰۵۱

۰۹۳۵۳۵۳۶۱۶۸

طرقبه و شاندیز

طرقبه و شاندیز

طاهره مؤمن

ایستگاه اول روبروی شیرینی فروشی جاوید

حوزه بسیج دانش آموزی

۳۴۲۲۴۶۶۶

۰۵۱

۰۹۱۵۳۵۹۵۸۹۳

باخرز

باخرز

علی اصغر محمودی

روستای ارزنه دبیرستان شهید صداقت

۵۴۸۴۳۵۴۵

۰۵۱

۰۹۱۵۵۱۴۷۱۹۱

مه ولات

مه ولات

سیدمهدی حسینی

اداره آموزش و پرورش بسیج فرهنگیان

۵۶۷۲۲۶۲۹

۰۵۱

۰۹۱۵۳۳۲۹۲۴۴

جغتای

جغتای

ملیحه رستگاری فرد

بلوار امام علی حوزه بسیج دانش آموزی شهید بهشتی

۴۵۶۲۵۲۱۷

۰۵۱

۰۹۱۵۳۷۱۱۳۲۷

 

این مطلب ۱۷۲۱ بار خوانده شده