نسخه مناسب چاپ

 

 

جلسه هم اندیشی سرپرستی مؤسسۀ خدمات علمی و آموزشی رزمندگان اسلام در استان هرمزگان با مسئولین معاونت نیروی انسانی بسیج سپاه استان و نواحی مقاومت در تاریخ  ۹۴/۵/۱۴ساعت ۱۵درسالن جلسات سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان برگزار شد.

دراین جلسه که با حضور مسئول تکریم سازمان بسیج مستضعفین، معاون نیروی انسانی بسیج سپاه استان و مسئولین نواحی مقاومت برگزار شد درخصوص خدمات مؤسسه علمی رزمندگان اسلام به بسیجیان و دو طرح بزرگ علمی آیه های تمدن و جهاد علمی و راهکارهای ارایه این خدمات به بسیجیان توسط مسئولین نیروی انسانی نواحی بحث و تبادل نظر شد.

در پایان نیز مسئول تکریم سازمان بسیج مستضعفین در خصوص اثرات علمی و فرهنگی خدمات مؤسسه رزمندگان اسلام و لزوم همکاری بیشتر مؤسسه و مسئولین نیروی انسانی در جهت ارایه خدمات مطلوب علمی به بسیجیان سخنانی ایراد فرمودند.

 

این مطلب ۴ بار خوانده شده