جلسه توجیهی پشتیبانان و نمایندگی ها

شروع سال تحصیلی ۹۶-۹۵ و اعلام برنامه های یکساله

معرفی برنامه ها و خدمات موسسه توسط مسئولین محترم حاضر در جلسه ٰ ثبت نام ها ٰ ارائه نکات مشاوره ای برای سال جدید ٰ تقدیر از برترینهای استان و ....
نسخه مناسب چاپ

جلسه ی توجیهی روز دوشنبه از ساعت ۹ الی ۱۴  پانزدهم شهریور ماه در سپاه استان برگزارگردید .

مدعوین جلسه مسئول محترم بنیادتعاون بسیج جناب سرهنگ نوروزی ٰ مسئول محترم بسیج دانش آموزی جناب آقای ابوفاضلی ٰ مسئول محترم علمی پژوهشی بسیج جناب آقای مشهدی حسن ٰ مسئول محترم علمی بسیج جناب آقای ابوی ثانی ٰ مشاور و کارشناس برنامه ریزی تحصیلی جناب آقای کشاورز ٰ  پشتیبان ارشد  ٰ  مسئولین نمایندگی ها وپشتیبانان خواهر و برادر استان  حضور داشتند .

مسئول محترم سرپرستی برنامه ها و طرح های آیه های تمدن و ... را معرفی نموده ٰ در ادامه برنامه از برترین پشتیبان های سال گذشته تجلیل بعمل آمد و آقای کشاورز نکات کلیدی مشاوره ای ارزشمندی را برای پشتیبانان ارائه و بازگو نمودند .

این مطلب ۳۷ بار خوانده شده