نسخه مناسب چاپ

 

 

 

جلسه ای با حضور جناب آقای آرام کارشناس مسئول معاونت متوسطه سازمان آموزش و پرورش استان و جناب آقای نوروزی سرپرست مؤسسه علمی و آموزشی رزمندگان اسلام در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۷ در دفتر موسسه برگزار شد.

۱- مقرر شد جلسه ای در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۴  از معاونت های محترم نواحی ۱ و ۲  آقایان اباذری و مومنی دعوت بعمل آید.

۲- مقرر شد طی جلسه ای با جناب آقای جباری (مشاور مورد تایید اداره کل آموزش و پرورش) در خصوص انتخاب مدرسین و نحوه ی برگزاری اردو نوروزی از ایشان مشاوره گرفته شود.

۳- مقرر شد دو مدرسه شبانه روزی (ویژه خواهران و برادران) جهت اردوی نوروزی انجام پذیرد.

 

این مطلب ۴۹۱ بار خوانده شده