پیامک سلامت

امام علی (ع):نوشیدن دارو برای بدن ،به صابون برای جامه می ماند ، آن را تمیز می کند، اما کهنه اش هم می کند.(شرح نهج البلاغه،جلد۲۰،صفحه۳۰۰،حدیث۴۲۲)

امام علی (ع):نوشیدن دارو برای بدن ،به صابون برای جامه می ماند ، آن را تمیز می کند، اما کهنه اش هم می کند.(شرح نهج البلاغه،جلد۲۰،صفحه۳۰۰،حدیث۴۲۲)
نسخه مناسب چاپ

 امام علی (ع):نوشیدن دارو برای بدن ،به صابون برای جامه می ماند ، آن را تمیز می کند، اما کهنه اش هم می کند.(شرح نهج البلاغه،جلد۲۰،صفحه۳۰۰،حدیث۴۲۲)

این مطلب ۲۵ بار خوانده شده