تست سلامت به مناسبت هفته سلامت در ستاد موسسه تامین درمان بسیجیان

به مناسبت هفته سلامت ،ازکلیه کارکنان ستاد ،آزمایش کلی و معاینه پزشکی صورت پذیرفت.به گزارش روابط عمومی، در ششمین روز هفتهسلامت و در راستای ارتقاء سطح سلامت کارکنانموسسه تامین درمان بسیجیان،با حضور پرسنلبخش آزمایشگاه درمانگاه خاتم الانبیاء (ص) درستاد موسسه، آزمایشات کاملی ازکارکنان صورتپذیرفت، که در همین راستا مشاوره های لازمدرزمینه نتایج آزمایشات توسط دکترسلیمانی مدیردرمانگاه خاتم الانبیاء(ص) ارائه گردید.
نسخه مناسب چاپ

.

۱ خوانده