جلسه مشترک سرپرستی مؤسسه علمی رزمندگان اسلام با آموزش و پرورش و بسیج دانش آموزی در استان اردبیل
جلسه مشترک آموزش و پرورش، سرپرستی موسسه علمی رزمندگان اسلام و بسیج دانش آموزی دراستان اردبیل با حضور مسئولین مربوطه و مسئول محترم بنیاد تعاون بسیج استان برگزار شد.
رتبه‌های برتر عضو طرح آیه‌های تمدن در کنکور سراسری سال ۹۶
بر اساس گزارش مرکز مشاوره‌ ی مؤسسه ی رزمندگان، عملکرد ۵۷% از دانش‌آموزان عضو طرح آیه‌های تمدن در آزمون سراسری تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است.
رتبه‌های برتر عضو طرح آیه‌های تمدن در کنکور سراسری سال ۹۶
بر اساس گزارش مرکز مشاوره‌ ی مؤسسه ی رزمندگان، عملکرد ۵۵% از دانش‌آموزان عضو طرح آیه‌های تمدن در آزمون سراسری تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است.
 ثبت نام در آزمون های ادواری رزمندگان آغاز شد!
ویژه ی دانش آموزان سوم ابتدایی تا چهارم دبیرستان
فهرست اسامی دریافت کنندۀ مدال های فردی و گروهی داخلی و بین المللی مرحله نهایی دهمین دورۀ لیگ علمی بین المللی پیشگامان ایران اسلامی (پایا)
دریافت کنندگان مدال های فردی و گروهی بخش داخلی و بین المللی مرحله نهایی دهمین دورۀ لیگ علمی پایا
اختتامیه دهمین دوره لیگ علمی بین المللی پیشگامان ایران اسلامی (پایا) برگزار شد.
مرتضی فاطمی نژاد دبیر دهمین دوره لیگ علمی پیشگامان ایران اسلامی پایا گفت: در این دوره از رقابت‌ها، دانش‌آموزان نخبه ایرانی و ۱۰ کشور دنیا حضور داشتند.

صفحات