معرفی طرح جهاد علمی
ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان بسیجی در مناطق محروم کشور و کاهش افت تحصیلی
معرفی طرح آیه های تمدن
(سفیران پیشرفت، فناوری و تحول)
برنامه مطالعاتی مشاور محور دوره ی طلایی نوروز
ویژه دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی (ریاضی، تجربی و انسانی)
پاسخنامه های تشریحی آزمون 95/12/19 مؤسسه علمی رزمندگان به تفکیک پایه
برای دریافت فایل پاسخنامه های بر روی آن کلیک کنید.
اردوهای نوروزی در سراسر کشور
دوره های جمع بندی نوروزی استان ها

صفحات