معرفی طرح آیه های تمدن
(سفیران پیشرفت، فناوری و تحول)
برنامه مطالعاتی مشاور محور دوره ی طلایی نوروز
ویژه دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی (ریاضی، تجربی و انسانی)
پاسخنامه های تشریحی آزمون 95/12/19 مؤسسه علمی رزمندگان به تفکیک پایه
برای دریافت فایل پاسخنامه های بر روی آن کلیک کنید.
اردوهای نوروزی در سراسر کشور
دوره های جمع بندی نوروزی استان ها
برگزاری جلسه ماهانه پشتیبان ها در استان قم
برگزاری جلسه ماهانه پشتیبان ها با موضوع اهمیت استفاده از تعطیلات نوروز برای رفع نقاط ضعف و جبران عقب ماندگی از برنامه درسی و جمعبندی در استان قم
همایش عفاف و حجاب از سلسله برنامه های مشاوره ای و آگاه سازی والدین در مدارس ابتدایی معراج اندیشه استان کرمانشاه برگزار گردید.

صفحات