مؤسسه رزمندگان اسلام در راستای ارتقای سطح خدمات آموزشی، بسته جدید محتوای الکترونیکی خود را در قالب مجموعه اپلیکیشن های درسی ارائه می دهد.
طراحی مسیر تحصیلی دوره دوم متوسطه ویژۀ دانش آموزان پایۀ نهم استان تهران برای اولین بار در کشور در مرکز هدایت تحصیلی مؤسسه علمی رزمندگان اسلام
کــنــکــوری هــا، نــوروز دوران جــهــش اســـت!
دریافت کلید سئوالات آزمون ورودی آیه های تمدن
قابل توجه دانش آموزان ششم ابتدایی در سراسر کشور

صفحات