ساعت ۹ صبح ۱۳ اسفند همزمان با سراسر کشور آزمون مبنا در کلیه نمایندگی های استان بوشهر برگزار شد.
آزمون ورودی طرح آیه های تمدن (مبنا) روز پنج شنبه ۱۳ اسفند ۹۴ در بیش از چهل حوزه بسیج دانش آموزی خواهران و برادران در شهرستان های استان تهران برگزار شد.
دورۀ شبانه روزی آیه های تمدن استان فارس در شیراز از ۲۲ اسفند ماه آغاز و در حال برگزاری است.

صفحات