برگزاری کلاسها و آزمونهای طرح جهادعلمی استان تهران
برگزاری کلاسها و آزمونهای جهادعلمی مدارس تحت پوشش متوسطه دوره دوم - رشته انسانی در کل استان تهران با همکاری مدیران ٰ دبیران ٰ معلمین راهنما با حضور دانش آموزان دختر و پسر .
برگزاری کلاسها و آزمونهای طرح جهادعلمی استان تهران
برگزاری کلاس ها و آزمون طرح جهادعلمی
نظارت ستادی از نمایندگی های استان تهران
بازدید مسئول محترم سرپرستی جناب آقای هوسی بهمراه پشتیبان ارشدسرکارخانم مهرپویا از نمایندگی های استان

صفحات