معرفی طرح جهاد علمی
ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان بسیجی در مناطق محروم کشور و کاهش افت تحصیلی
معرفی طرح آیه های تمدن
(سفیران پیشرفت، فناوری و تحول)

صفحات