تست زنی در کنکور
افراد بسیاری در امتحاناتی چون کنکور شرکت می‌کنند اما قبول نمی‌شوند. در مواردی علل عدم قبولی آن‌ها به مسائلی غیر از عدم مطالعه یا مطالعه‌ی ناکافی مربوط می‌شود.
معرفی طرح
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید
بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
حضور مؤسسه رزمندگان در نمایشگاه کتاب

صفحات