معرفی طرح جهاد علمی
ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان بسیجی در مناطق محروم کشور و کاهش افت تحصیلی
اجرایی کردن طرح جهاد علمی در استان بوشهر
اجرایی کردن طرح جهاد علمی در استان بوشهر