آین آزمون در جمعه ۱۶ آذر در سراسر کشور برگزار گردید.
این آزمون در ۱۵ و ۱۶ آذرماه در سراسر کشور برگزار می گردد.
تشابه سوالات کامپیوتر المپیاد علمی بسیج در سال ۱۳۹۳ با المپیاد مرحله اول باشگاه دانش پژوهان
جمعه ۹۴/۱۱/۱۶ ساعت ۹ صبح و ۱۴ عصر همزمان در سراسر کشور

صفحات