معرفی دوره، نحوه ثبت‌نام، برنامه‌های اردو، نام اساتید و موارد دیگر را در این نوشته با هم مرور کرده‌ایم.
لیگ علمی پایا بزرگترین لیگ علمی جهان تشیع است.
آزمون المپیاد بسیج در سراسر کشور با بیش از ۳۰۰۰ داوطلب برگزار شد.
آزمون المپیاد در ۷ رشته تحصیلی و با ۳۴۳۸ شرکت کننده به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد.
آین آزمون در جمعه ۱۶ آذر در سراسر کشور برگزار گردید.
این آزمون در ۱۵ و ۱۶ آذرماه در سراسر کشور برگزار می گردد.

صفحات