همایش استان مازندران
همایش مشاوره تحصیلی مرحله اول ویژه دانش آموزان ممتاز بسیجی عضو طرح آیه های تمدن در شهرستان های استان مازندران
همایش بوشهر
این همایش با حضور ۲۵۰ نفر از دانش آموزان به همراه اولیاء محترم و تعدادی از نمایندگی و پشتیبانهای موسسه برگزار شد.
تبریک
ضمن تشکر از توجه سرشار از محبت جنابعالی به خدمتگزاران تحت امر خود از خالق رئوف رهنون شفای عاجل شما را مسئلت داریم

صفحات