بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جانشین فرماندهی سپاه استان و هیئت همراه از آزمون های مؤسسه علمی رزمندگان اسلام
بازدید سردارآبرومند معاونت محترم هماهنک کننده سپاه از مجتمع مدارس نمونه بسیج استان زنجان
بازدید سردارآبرومند معاونت محترم هماهنک کننده سپاه از مجتمع مدارس نمونه بسیج استان زنجان
همایش توجیهی طرح جهاد علمی در استان کرمانشاه با حضور متولیان طرح در نواحی تابعه برگزار شد .

صفحات