كارگاه آموزش پشتيبانهاي استان آذربايجانشرقي با حضور بيش يكصد نفر از پشتيبان هاي استان آذربايجانشرقي در تبريز برگزار شد.
همایش رایگان انتخاب رشته در استان تهران
همایش رایگان کنکور سراسری و آزاد در استان تهران با حضور استادکشاورز و دانش آموزان سال چهارمی در کانون بسیج اسلامشهر برگزارگردید .
این همایش مورخه ۹۵/۸/۶ راس ساعت ۹:۳۰ در سالن پردیس دانشگاهی علامه طباطبایی استا لرستان برگزار گردید.

صفحات