اولین همایش توجیهی ویژه دانش آموزان ورودی جدید طرح آیه های تمدن در کرمانشاه برگزار شد.
جلسه کمیته جهاد علمی به منظور کیفیت طرح جهاد علمی جلسه در محل دفتر معاون آموزش متوسطه استان تشکیل شد. ادامه در متن خبر...
استراتژی روزهای پایانی تا کنکور
هنگام دوره کردن یک مبحث، مهم ترین مطلب آن است که بتوانیم چیزهایی را که از یادمان رفته است پیدا کنیم. یادمان باشد اگر مثلاً مبحثی را خوانده ایم و ۶۰ درصد آن یادمان است، هنگام دوره کردن هدفمان این است که آن ۴۰ درصد باقی مانده را یاد بگیریم و در مورد ۶۰ درصد اول هم فقط می خواهیم با یک نگاه کوتاه، ماندگاری مطلب را در ذهنمان افزایش دهیم. اگر روشمان این باشد که تمام بحث را دوباره از اول تا آخر، مثل اولین باری که آن را خوانده بودیم بخوانیم، ساده ترین برداشت آن است که ۶۰ درصد وقتمان را تلف کرده ایم.
آخرین جلسه جهاد علمی استان کرمانشاه در سال تحصیلی ۹۵-۹۴
آخرین جلسه ارزیابی عملکرد طرح جهاد علمی استان کرمانشاه در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ برگزار شد .

صفحات