آخرین جلسه جهاد علمی استان کرمانشاه در سال تحصیلی ۹۵-۹۴
آخرین جلسه ارزیابی عملکرد طرح جهاد علمی استان کرمانشاه در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ برگزار شد .
کارگاه تخصصی انتخاب رشته جهت ارائه خدمات علمی با بهره گیری از اساتید برجسته کشوری در نمایندگی های موسسه در شهرستان های اهواز، دزفول و دشت آزادگان برگزار شد.
همایش توجیهی مسئولین نمایندگی و پشتیبانان دختر و پسر استان کرمانشاه در سالن جلسات مجتمع بعثت برگزار شد.

صفحات