کارگاه های تکمیلی تخصصی برای دانش آموزان تمام رشته های دانشگاهی در اسلامشهر و شهرری - روز های چهارشنبه و پنجشنبه ۲۷ و ۲۸ مرداد۹۵ به صورت گروهی و انفرادی انجام پذیرفت.
برگزاری اولین جلسه هماهنگی طرح جهاد علمی استان کرمانشاه در سال جاری
اولین جلسه هماهنگی طرح جهاد علمی استان کرمانشاه در سال تحصیلی ۹۵/۹۶ برگزار شد .

صفحات