برگزاری همایش مشاوره ای آیه های تمدن استان کرمانشاه
همایش مشاوره ای ویژه دانش آموزان پسر عضو آیه های تمدن استان کرمانشاه در تالار شهید بهشتی استان برگزار شد .
بازدید و سرکشی سرپرستی استان تهران از طرح جهاد علمی
بازدید تیم سرپرستی موسسه رزمندگان اسلام استان تهران از حوزه های برگزار کننده طرح جهاد علمی در سطح استان تهران

صفحات