دوره یاوران ولایت دانش آموزی استان کرمانشاه در جمع فرماندهان واحدهای پیشگام بسیج دانش آموزی
برگزاری کلاسها و آزمونهای طرح جهادعلمی استان تهران
برگزاری کلاسها و آزمونهای جهادعلمی مدارس تحت پوشش متوسطه دوره دوم - رشته انسانی در کل استان تهران با همکاری مدیران ٰ دبیران ٰ معلمین راهنما با حضور دانش آموزان دختر و پسر .

صفحات