همزمان با بازگشایی مدارس در سال جدید در رباط کریم مدرسه رویای سمانه افتتاح شد.
دورۀ شبانه روزی آیه های تمدن استان فارس در شیراز از ۲۲ اسفند ماه آغاز و در حال برگزاری است.
دیدار سرپرست موسسه علمی و آموزشی رزمندگان استان همدان با مسئولین محترم آموزش و پرورش اداره کل
گزارش تصویری

صفحات