بازدید سردارآبرومند معاونت محترم هماهنک کننده سپاه از مجتمع مدارس نمونه بسیج استان زنجان
بازدید سردارآبرومند معاونت محترم هماهنک کننده سپاه از مجتمع مدارس نمونه بسیج استان زنجان
همایش توجیهی طرح جهاد علمی در استان کرمانشاه با حضور متولیان طرح در نواحی تابعه برگزار شد .
«قوانین طبیعت به زبان ریاضیات نوشته شده است.»این جمله که نقل قولی از گالیله فیزیکدان مشهور است، به خوبی نشانگر اهمیت و جایگاه یادگیری علم ریاضی است.
- انتخاب برترین پشتیبان های آموزشی در سرپرستی قم- کیفی نمودن خدمات آموزشی در سرپرستی قم
برگزاری همایش مشاوره ای استان قم با بیش از ۲۵۰۰ شرکت کننده بصورت جداگانه

صفحات